• Innowacja Pedagogiczna steward/stewardessa

  Cele szczegółowe innowacji i sposoby ich realizacji:

  poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi ruchu lotniczego, poznanie specyfiki pracy na lotnisku i obsługi terminali, zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa w transporcie lotniczym, zwiększanie zakresu branżowych umiejętności językowych, spotkania z pracownikami lotniska i stewardessami, realizacja zajęć praktycznych w porcie lotniczym, zajęcia z wizażystką, poszerzenie wiedzy z zakresu savior-vivre'u i kultury osobistej.

  więcej...

 • Cechy człowieka, pożądane w pracy hotelarza pięknie ilustrują słowa Janusza Korczaka: ,,Być człowiekiem znaczy posiadać kryształową moralność, nieograniczoną tolerancyjność, do pasji posuniętą pracowitość, dążyć do ciągłego uzupełniania swego wykształcenia, pomagać innym’’. W hotelarstwie dominuje relacja człowiek - człowiek i najważniejszym podmiotem jest Gość.  Hotelarstwo jest wyjątkową branżą z pięknymi tradycjami, w której staramy się tworzyć dla Gości ,,dom poza domem’’, poznajemy nowych ludzi, ciągle coś się dzieje. Zapraszamy na kierunek TECHNIK HOTELARSTWA

  więcej...

 • Lubisz podróże, często planujesz wakacje, chciałbyś w przyszłości prowadzić własne biuro podróży - kształć się u nas wybierając kierunek TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

  więcej...

 • Interesujesz się gastronomią, Wybierz jeden z kierunków: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH, KELNER

  więcej...

Tematy maturalne z języka polskiego

PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Wpisany przez Administrator    poniedziałek, 16 lutego 2015 13:46

 

Lista tematów na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego

Sesja wiosenna 2014/2015

Literatura

1.Twórczość  Jana Kochanowskiego w tradycji literackiej późniejszych epok. Rozwiń temat  na przykładzie wybranych utworów.

 

2. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Omów temat na wybranych

przykładach.

 

3.  Motyw snu w literaturze staropolskiej. Na wybranych przykładach zanalizuj jego różnorodne ujęcia.

 

4.  Motyw konfliktu pokoleń i jego funkcje w dziełach literackich. Omów, interpretując

wybrane dzieła w różnych epokach.

 

5. Rodzeństwo i ich wzajemne relacje. Omów na wybranych przykładach.

 

6.  Motyw exegi monumentum w twórczości Horacego i jego reinterpretacja w utworach polskich poetów różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

 

7. Kulinaria w literaturze. Scharakteryzuj sposoby i cele ujmowania tematu w wybranych

utworach literackich.

 

8. Polak w Paryżu. Porównaj opisy, opinie i refleksje o stolicy świata wpisane w wybrane

utwory literatury polskiej.

 

9. Omów różne sposoby widzenia Rosji w literaturze polskiej XIX i XX wieku.

 

10. Mit arkadyjski i jego kontynuacja w literaturze polskiej. Omów na wybranych

przykładach.

 

11. Literackie portrety Sarmatów. Omów na wybranych przykładach.

 

12. Motyw pielgrzyma i tułacza w literaturze polskiego romantyzmu. Omów na wybranych

przykładach.

 

13. Literatura wobec totalitaryzmów. Omów na wybranych przykładach.

 

14. Różne kreacje narratora i sposoby narracji w epice. Omów na wybranych przykładach.

 

15. Różne kreacje podmiotu lirycznego i jego funkcje w liryce. Omów na wybranych przykładach.

 

16. Motywy biblijne i mitologiczne w literaturze romantycznej. Omów na wybranych

przykładach.

 

 

17. Od fascynacji do przerażenia. Różnorodność postaw wobec rewolucji rosyjskiej

i komunizmu. Omów na wybranych przykładach literackich.

 

18.Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów sposoby ich przedstawienia i funkcje w wybranych utworach.

 

19. Radość życia- jej źródła i przejawy. Rozważ problem na podstawie kreacji bohaterów

i elementów świata przedstawionego utworów literackich różnych epok.

 

20. Świat ludowych wierzeń i wartości w literaturze. Omów na przykładzie wybranych

tekstów literackich.

 

21. Rola Krakowa i Zakopanego w życiu literackim Młodej Polski. Omów na wybranych przykładach.

 

22.  Na wybranych przykładach omów różne wizerunki Polaka w literaturze.

 

23. Motyw starości. Omów zagadnienie na przykładzie literatury XIX i XX wieku.

 

24. Bohaterowie literaccy w poszukiwaniu szczęścia. Omów zagadnienie ,odwołując się

do przykładów literackich różnych epok.

 

25. Różne stany psychologiczne bohaterów znajdujących się w sytuacjach skrajnych. Omów

na wybranych przykładach.

 

26. Człowiek wobec Boga, życia i śmierci. Omów na wybranych przykładach literackich.

 

27. Obowiązki inteligencji w świetle polskiej literatury II połowy XIX i początku XX wieku.

 

28. Analizując wybrane dzieła, zaprezentuj twórczość laureata Literackiej Nagrody Nobla .

 

29. Kabaret literacki w Młodej Polsce i dwudziestoleciu międzywojennym. Omów temat, odwołując się do twórczości wybranych artystów obu epok.

 

30. Motto, tytuł, ostatnia scena jako klucze do interpretacji dzieła literackiego. Rozważ temat               na wybranych przykładach.

 

31. Motyw biesiadowania w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

 

32. Poezja Tadeusza Różewicza i Mirona Białoszewskiego. Przedstaw temat na wybranych utworach.

 

33. Walka dobra ze złem w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

 

34. Portret rodziny w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

 

35. Zwierzę jako bohater literacki. Zaprezentuj różne jego wizerunki i funkcje w wybranych

utworach.

 

 

36. Liryka miłosna od antyku do współczesności. Omów i porównaj na przykładzie dowolnie

wybranych dzieł twórców różnych epok.

 

37. Folklor jako inspiracja pisarzy różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

 

38.  Motyw władzy i władcy w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

 

39. Emigrant jako bohater literacki. Przedstaw temat, analizując utwory z różnych epok.

 

40. Literackie małżeństwa od średniowiecza do współczesności. Omów na wybranych

przykładach.

 

41. Brzydota jako kategoria estetyczna. Omów na przykładach wybranych utworów

literackich.

 

42. Literacki obraz Śląska. Omów na wybranych przykładach.

 

43. Mit ikaryjski w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.

 

44. Twórczość Adama Mickiewicza w tradycji literackiej późniejszych epok. Omów

na wybranych przykładach.

 

45. Praca – źródło radości czy smutna konieczność? Omów problem. Odwołując się

do  wybranych utworów literatury XIX i XX wieku.

 

46. Katastrofizm w literaturze XX wieku. Omów na wybranych przykładach.

 

47. Obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby kreowania i jej funkcje w literaturze.

 

48. Problem odpowiedzialności moralnej człowieka w literaturze. Omów na przykładach

wybranych utworów literackich.

 

49. Wpływ dzieciństwa na życie bohatera literackiego. Omów na wybranych przykładach.

 

50. Konflikt racji osobistych i społecznych w sumieniu bohatera literackiego. Omów na

wybranych przykładach.

 

51. Postacie komiczne w literaturze. Omów sposoby ich kreowania w wybranych utworach.

 

52. Rola Krakowa i Zakopanego w życiu literackim Młodej Polski. Omów na wybranych przykładach.

 

53. Motyw dojrzewania bohatera w literaturze. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok.

 

54. Rola poezji w dziejach narodu. Omów temat na wybranych przykładach utworów różnych epok.

 

 

55.Wychowawcze walory twórczości literackiej polskich pisarek II połowy XIX wieku.

 

56. Powstania narodowe i konspiracja jako temat literatury polskiej. Omów na wybranych przykładach.

 

57. Różne formy dramatu w literaturze polskiej. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów z okresu dwudziestolecia międzywojennego i współczesności.

 

58. Scharakteryzuj istotę literatury faktu oraz ważniejsze jej gatunki na wybranych przykładach.

 

59. Koncepcja historii i losu człowieka jako temat literatury. Omów zagadnienie, odwołując się do twórczości K.K. Baczyńskiego i Z. Herberta.

 

60.  Przeanalizuj wpływ filozofii A. Schopenhauera , F. Nitzschego i H. Bergsona na wybrane dzieła literackie przełomu XIX i XX wieku.

 

61. Klasycyzm jako kategoria estetyczna i jego literackie realizacje. Omów na wybranych przykładach.

 

62. Na wybranych przykładach omów zjawisko przenikania się świata realnego i fantastycznego  w utworach literackich.

 

63.Rzeczywistość obozowa  w literaturze. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych utworów.

 

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki

 

 1. Brzydota jako kategoria estetyczna. Omów na przykładzie wybranych dzieł literackich i plastycznych.
 2. Literacki i filmowy portret narkomana. Omów na wybranych przykładach.
 3. Tatry w literaturze i sztuce Młodej Polski. Omów na wybranych przykładach.
 4. Upiory, zjawy i duchy. Omów sposoby ich kreowania oraz funkcje w dziełach literackich i malarskich.
 5. Sceny batalistyczne w literaturze, malarstwie lub filmie. Przedstaw i porównaj środki artystycznego wyrazu.
 6. Homo viator w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.
 7. Autoportret w literaturze i malarstwie. Omów sposoby kreacji „ ja” artysty, analizując wybrane teksty literackie i obrazy.
 8. Ideał kobiecego piękna w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów na wybranych przykładach.
 9. Motyw wampira. Omów temat na wybranych przykładach z  literatury oraz filmu.

10.  Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie. Omów temat na wybranych przykładach.

11.  Motyw rozstania bliskich sobie osób ukazany w literaturze i sztuce. Omów temat na wybranych przykładach.

12.  Artystyczne ujęcie macierzyństwa w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów zagadnienie na podstawie wybranych tekstów kultury.

13.  Historia jako temat w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.

14.  Motyw szaleństwa i obłąkania w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.

15.  Literackie i filmowe wizje przyszłości. Omów temat na wybranych przykładach.

16.  Motyw wesela w dziełach literackich i filmowych. Omów funkcjonowanie motywu.

17.  Mogiły, ruiny, opustoszałe zamki – znaki przemijania świata. Omów na podstawie wybranych tekstów literackich i dzieł malarskich.

18.  Ludzie pracy w literaturze i malarstwie XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach.

19.  Literackie i malarskie spojrzenie na wiosnę. Omów na wybranych przykładach.

20.  Naturalizm w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.

21.  Średniowieczne koncepcje świętości w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów na wybranych przykładach.

22.  Harcerstwo polskie skarbnicą wartości moralnych. Rozwiń temat w oparciu o wybrane utwory z literatury pięknej oraz teksty harcerskich piosenek.

23.  Wizerunek diabła w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat na wybranych przykładach.

24.  Portrety młodzieży. Przedstaw temat  w oparciu o wybrane dzieła literackie oraz film.

25.  Literackie i plastyczne obrazy morza. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.

26.  Literackie i fotograficzne świadectwa czasu wojny. Porównaj wartości poznawcze interpretowanych przykładów literatury faktu i zdjęć reportażowych.

 

 

Język

 1. Pochodzenie nazw miejscowych Twojego regionu. Omów na wybranych przykładach.
 2. Język Twoich rówieśników – scharakteryzuj na podstawie analizy zgromadzonego materiału językowego.
 3. Dokonaj analizy językowej i kulturowej przysłów polskich.
 4. Wpływ literatury na współczesną frazeologią polską. Omów funkcje „skrzydlatych słów” w tekstach mówionych i pisanych.
 5. Teksty piosenek młodzieżowych jako próba opisania rzeczywistości. Omów na wybranych przykładach, analizując wykorzystane w tekstach środki językowe.

6. Język Internetu, język internautów. Omów na wybranych przykładach.

7. Różne typy stylizacji językowej i ich funkcje. Omów na wybranych przykładach.

8.Wizja świata na podstawie tekstów piosenek Ryszarda Ridla lub innych muzyków z jego czasów.

9.Cechy języka i stylu epoki romantyzmu. Omów na wybranych przykładach literackich.

10.Komizm słowny i sposoby jego realizacji w utworach literackich różnych autorów i epok. Omów na wybranych przykładach.

11.Język prasy. Omów na wybranych przykładach różne odmiany stylu publicystycznego.

12. Hip hop jako współczesna twórczość liryczna? Omów temat na wybranych przykładach.

13. Posługując się przykładami, scharakteryzuj zapożyczenia we współczesnym języku polskim.

14. Metaforyka tytułów prasowych. Omów na wybranych przykładach.

15. Język sprawozdawców sportowych. Omów na wybranych przykładach.

16. Język jako narzędzie manipulacji. Omów na wybranych przykładach.

17. Język jako instrument walki o władzę. Omów na wybranych przykładach.

18. Polska muzyka rockowa lat osiemdziesiątych w walce z cenzurą i rzeczywistością PRL-u. Omów zagadnienie na podstawie wybranych tekstów piosenek.

19. Językowe sposoby kreowania obrazu świata w reklamie. Zanalizuj wybrane przykłady.

20. Język wybranych bohaterów literackich. Uwzględnij cechy ujawniające ich przynależność środowiskową i charakter.

Poprawiony: poniedziałek, 16 lutego 2015 13:47
 
Tutaj jesteś:

Kontakt

Zespół Szkół
Gastronomiczno-Hotelarskich

Dyrektor: Tomasz Respondek
Wicedyrektor: Wiesława Paduch

ul. Karola Miarki 17
42-600 Tarnowskie Góry

tel/fax. (032) 285 38 61
e-mail: zsghtg@poczta.onet.pl

NIP: 645-12-20-451
REGON:

mapa - google maps

FILM PROMOCYJNY

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości