• Innowacja Pedagogiczna steward/stewardessa

  Cele szczegółowe innowacji i sposoby ich realizacji:

  poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi ruchu lotniczego, poznanie specyfiki pracy na lotnisku i obsługi terminali, zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa w transporcie lotniczym, zwiększanie zakresu branżowych umiejętności językowych, spotkania z pracownikami lotniska i stewardessami, realizacja zajęć praktycznych w porcie lotniczym, zajęcia z wizażystką, poszerzenie wiedzy z zakresu savior-vivre'u i kultury osobistej.

  więcej...

 • Cechy człowieka, pożądane w pracy hotelarza pięknie ilustrują słowa Janusza Korczaka: ,,Być człowiekiem znaczy posiadać kryształową moralność, nieograniczoną tolerancyjność, do pasji posuniętą pracowitość, dążyć do ciągłego uzupełniania swego wykształcenia, pomagać innym’’. W hotelarstwie dominuje relacja człowiek - człowiek i najważniejszym podmiotem jest Gość.  Hotelarstwo jest wyjątkową branżą z pięknymi tradycjami, w której staramy się tworzyć dla Gości ,,dom poza domem’’, poznajemy nowych ludzi, ciągle coś się dzieje. Zapraszamy na kierunek TECHNIK HOTELARSTWA

  więcej...

 • Lubisz podróże, często planujesz wakacje, chciałbyś w przyszłości prowadzić własne biuro podróży - kształć się u nas wybierając kierunek TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

  więcej...

 • Interesujesz się gastronomią, Wybierz jeden z kierunków: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH, KELNER

  więcej...

Warunki rekrutacji do ZSGH

PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 44
SłabyŚwietny 
Wpisany przez Administrator    wtorek, 26 lutego 2013 00:00

Rekrutacja 2018/2019

ZESPÓŁ SZKÓŁ
GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH
w Tarnowskich Górach

ul. K. Miarki 1742-600 Tarnowskie Góry

strona WWW: www.zsghtg.pl
adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. (032) 2853861

Rekrutacja do Technikum nr 6 jak i ZSZ nr 4 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich odbywać się będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.slaskie.edu.com.pl

Zasady rekrutacji Zespołu Szkół Gastronomiczno Hotelarskich w Tarnowskich Górach

I.    Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Ustawa Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586).
 4. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019.

II. Oferta Edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego  w Psarach

Tegorocznym Absolwentom Gimnazjów w roku szkolnym 2018/2019
proponujemy dalszą edukację w naszym Zespole Szkół w klasie I w następujących szkołach i na następujących kierunkach:

Technikum nr 6
kierunki i przedmioty punktowane

Technik Hotelarstwa z innowacją
Steward/Stewardessa

j.polski
j.obcy
matematyka
geografia

Technik Obsługi Turystycznej

oddział dwujęzyczny

j.polski
j.obcy
matematyka
geografia

Technik Żywienia
i Usług Gastronomicznych

j.polski
j.obcy
matematyka
biologia

Branżowa Szkoła I stopnia

kierunki i przedmioty punktowane

Kucharz

j.polski
j.obcy
matematyka
biologia

Piekarz

j.polski
j.obcy
matematyka
biologia

Cukiernik

j.polski
j.obcy
matematyka
biologia

Wędliniarz

j.polski
j.obcy
matematyka
biologia


1. Punktacja za poszczególne oceny:

 • celujący          –18 pkt
 • bardzo dobry  –17 pkt
 • dobry               –14 pkt
 • dostateczny      –8 pkt
 • dopuszczający            –2 pkt

Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi maksymalnie 72 pkt.

2. Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum wynosi 100 pkt. Za każdy uzyskany procent uczeń otrzymuje 0,2 punktu, maksymalnie
20 punktów za każdy z pięciu egzaminów z:

-    języka polskiego,

-    historii i wiedzy o społeczeństwie,

-    matematyki,

-    przedmiotów przyrodniczych,

-    języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

3. Świadectwo z wyróżnieniem pozwala uzyskać 7 punktów.
4. Za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, sportowych i artystycznych otrzymać można maksymalnie 18 punktów.
5. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu pozwalają uzyskać 3 pkt.
6. Wszystkie osiągnięcia oraz wolontariat powinny być wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum. Inne dokumenty potwierdzające nie będą honorowane.

III.    Obowiązują następujące terminy:

 1. Termin wprowadzania wniosków przez Internet oraz składania dokumentów przez kandydatów
  do klas pierwszych: 18 maja – 18 czerwca 2018 r.
 2. Termin dostarczenia świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego: 22 – 26 czerwca 2018 r.
 3. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia: 6 lipca 2018 r.
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do Liceum poprzez dostarczenie oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego i oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum: 6 – 12 lipca 2018 r.
 5. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych: 13 lipca 2018 r.
 6. Spotkanie Dyrekcji i wychowawców klas z Rodzicami uczniów przyjętych
  do klas pierwszych: 13 lipca 2018 r. o godz. 17:00
 7. W przypadku wolnych miejsc kandydaci mogą składać wnioski w postępowaniu uzupełniającym
  w terminie: 13 – 17 lipca 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu rekrutacji uzupełniającej znajdują się
w harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, stanowiącym załącznik nr 1 do Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.

Do szkoły obowiązuje rekrutacja elektroniczna. Kandydat może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół. Kandydat zostaje przyjęty
do pierwszego oddziału z samodzielnie utworzonej listy preferencji, do którego umożliwia mu to punktacja obliczona w procesie rekrutacji. Przydziału do poszczególnych klas dokonuje system, kandydat przyjmuje jego rozstrzygnięcie jako ostateczne.

Decyzja śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnai 31 stycznia 2018 r. w dziale

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/postanowienie-slaskiego-kuratora-oswiaty-w-sprawie-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-rok-szkolny-20182019/#more-15982

Więcej informacji o kierunkach kształcenia w dziale Kierunki kształcenia lub pod linkiem:

http://www.zsghtg.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=40&Itemid=107

Poprawiony: piątek, 20 kwietnia 2018 07:36
 
Tutaj jesteś:

Kontakt

Zespół Szkół
Gastronomiczno-Hotelarskich

Dyrektor: Tomasz Respondek
Wicedyrektor: Wiesława Paduch

ul. Karola Miarki 17
42-600 Tarnowskie Góry

tel/fax. (032) 285 38 61
e-mail: zsghtg@poczta.onet.pl

NIP: 645-12-20-451
REGON:

mapa - google maps

FILM PROMOCYJNY

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości