• Innowacja Pedagogiczna steward/stewardessa

  Cele szczegółowe innowacji i sposoby ich realizacji:

  poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi ruchu lotniczego, poznanie specyfiki pracy na lotnisku i obsługi terminali, zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa w transporcie lotniczym, zwiększanie zakresu branżowych umiejętności językowych, spotkania z pracownikami lotniska i stewardessami, realizacja zajęć praktycznych w porcie lotniczym, zajęcia z wizażystką, poszerzenie wiedzy z zakresu savior-vivre'u i kultury osobistej.

  więcej...

 • Cechy człowieka, pożądane w pracy hotelarza pięknie ilustrują słowa Janusza Korczaka: ,,Być człowiekiem znaczy posiadać kryształową moralność, nieograniczoną tolerancyjność, do pasji posuniętą pracowitość, dążyć do ciągłego uzupełniania swego wykształcenia, pomagać innym’’. W hotelarstwie dominuje relacja człowiek - człowiek i najważniejszym podmiotem jest Gość.  Hotelarstwo jest wyjątkową branżą z pięknymi tradycjami, w której staramy się tworzyć dla Gości ,,dom poza domem’’, poznajemy nowych ludzi, ciągle coś się dzieje. Zapraszamy na kierunek TECHNIK HOTELARSTWA

  więcej...

 • Lubisz podróże, często planujesz wakacje, chciałbyś w przyszłości prowadzić własne biuro podróży - kształć się u nas wybierając kierunek TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

  więcej...

 • Interesujesz się gastronomią, Wybierz jeden z kierunków: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH, KELNER

  więcej...

Zespół Szkól Gastronomiczno-Hotelarskich :: dział plików RSS

Zamówienia publiczne RSS

Tarnowskie Góry 06.12.2013

Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich
w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Karola Miarki 17

NIP:    645-12-20-451
tel. / fax 032 / 285 38 61
www.zsghtg.pl
e-mail: zsghtg@poczta.onet.pl

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach ul. K . Miarki 17. Postępowanie wygrała oferta złożona przez ERA Sp. z o.o. z Chorzowa.

<<kliknij by pobrać>>


Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich
w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Karola Miarki 17

NIP:    645-12-20-451
tel. / fax 032 / 285 38 61
www.zsghtg.pl
e-mail: zsghtg@poczta.onet.pl

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości nie przekraczającej 200.000 Euro
Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Przedmiot zamówienia:
CPV   90910000-9
Świadczenie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich
w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17

Specyfikacja składa się z:
Część I          Przedmiot zamówienia
Część II         Warunki uczestnictwa w postępowaniu
Część III        Warunki umowy
Załączniki

 


 

dodano 12.11.2013r

 


 

Tarnowskie Góry, dnia 09.11.2013r.

 

Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich
w Tarnowskich Górach
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Karola Miarki 17

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na „Świadczenie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17”.

Pytania 1:

 1. W nawiązaniu do art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, oraz przepisów ustawy z dnia 06 września 2001r. zwracam się z prośbą o podanie ustalonej przez Zamawiającego kwoty zamówienia jaką zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia.
 2. Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy PZP proszę o udostępnienie protokołu
  z poprzedniego postępowania przetargowego wraz z formularzem – zbiorcze zestawienie ofert cenowych (kwota).
 3. Czy firma, która realizuje obecnie zamówienie na usługę sprzątania otrzymała od Zamawiającego upomnienia lub kary za nienależyte wykonanie umowy?
 4. Ile osób jest obecnie zatrudnionych przy wykonywaniu usługi?

Pytanie 2

 1. Proszę o udzielenie odpowiedzi dotyczącej usługi prania i prasowania bielizny stołowej, firan i ścierek kuchennych zgodnie z potrzebami Zamawiającego oraz zasad prania i prasowania w pomieszczeniach warsztatów- w szczególności jaka jest ilość lub waga

- Ścierki kuchenne – raz dziennie

- Obrusy – raz w tygodniu

- Pranie i wieszanie firan wraz z modelowaniem – trzy razy w ciągu roku.

Pytania 3.

 1. Czy Zamawiający posiada urządzenie do prania?
 2. Ile osób obecnie wykonuje usługę utrzymania czystości?
 3. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej wartości najkorzystniejszych ofert w ww. przetargu wybranej w poprzednim postępowaniu, jak również nazwy Wykonawcy, który obecnie obsługuje obiekty.
 4. W nawiązaniu do art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, oraz przepisów ustawy z dnia 06 września 2001r. o dostępie
  do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o podanie ustalonej przez Zamawiającego kwoty zamówienia na „Świadczenie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17”.

Pytania 4.

Proszę o udzielenie odpowiedzi na temat sposobu wynagradzania wykonawcy
w okresie wakacyjnym.

Czy zawieszacie w całości wynagrodzenie, ograniczacie powierzchnie sprzątania
i jak sie to ma do wykonywania czynności okresowych takich jak mycie okien?

W odpowiedzi Zamawiający informuje:

Odpowiedzi 1.

Ad.1.     Informacja dotycząca „kwoty zamówienia jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia” zgodnie z definicją zawartą w przywołanej ustawie z dnia
06 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198
z późn. zm.) nie ma charakteru informacji publicznej z tego względu, iż po pierwsze dotyczy informacji przyszłej, po wtóre zaś jej ujawnienie regulowanie jest odrębnymi przepisami, mającymi charakter norm szczególnych. Na podstawie bowiem art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U.
z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.10.2010r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010r. nr 223, poz. 1458) Załącznik nr 1, informacja dotycząca kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ujawniona może być dopiero bezpośrednio przed otwarciem ofert.

Ad.2.  Zamawiający nie posiada dokumentacji dotyczącej wyboru poprzedniej firmy świadczącej usługę w zakresie sprzątania. Jest to pierwsze postępowanie prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Do tej pory usługę świadczyła firma NOVA Sp. z o.o.  wartość ryczałtu miesięcznego to 12.558,82. zł brutto.

Ad.3.  Firma realizująca obecnie zamówienia otrzymała upomnienia ustne ale nie otrzymała żadnej kary za nienależyte wykonanie umowy.

Ad.4.  Usługę sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Tarnowskich Górach w różnych okresach świadczyło od 3 do 6 osób.

Odpowiedzi 2.

Zamawiający informuje, że posiada cały, kompletny i sprawny sprzęt do świadczenia usługi w opisanym zakresie tj. pralnicę (wkład ok. 10 kg), pralkę (wkład ok. 6 kg) oraz żelazko
i deskę do prasowania. Ilości ścierek i obrusów uzależniona jest od ilości zajęć
w warsztatach. Przybliżona wielkość to:

-        ścierki kuchenne – raz dziennie – ok. 10 kg

-        obrusy – do dwóch razy w tygodniu – ok. 20 kg

-        pranie i wieszanie firan wraz z modelowaniem – trzy razy w ciągu roku –
w warsztatach tj. ok. 60 kg oraz firany w pozostałych pomieszczeniach (39 okien) – dwa razy w roku – ok. 40 kg.

Odpowiedzi 3.

Ad.1. Zamawiający udzielił odpowiedzi w pkt. Odpowiedź 2.

Ad.2. Zamawiający udzielił odpowiedzi w pkt. Odpowiedź 1, Ad. 4.

Ad.3. Zamawiający udzielił odpowiedzi w pkt. Odpowiedź 1, Ad. 3.

Ad.4. Zamawiający udzielił odpowiedzi w pkt. Odpowiedź 1, Ad. 1.

Odpowiedzi 4.

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy więc nie ulega zmianie w okresie wakacyjnym. Zakres prac zostanie ograniczony tj. czynności wykonywane codziennie (Część I SIWZ pkt. II ppkt. 2.1) ) oraz raz na tydzień (Część I SIWZ pkt. II ppkt. 2.2) ) zostaną ograniczone do ilości niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły i prowadzonych w tym okresie zajęć np. egzaminy poprawkowe itp.

Zamawiający dodatkowo informuje, że uzupełnia zapis w Część I SIWZ pkt. II ppkt. 2.2) lit. a.

Zapis Część I SIWZ pkt. II ppkt. 2.2) lit. a brzmiał

 1. wycieranie na mokro powierzchni zmywalnych

Zapis Część I SIWZ pkt. II ppkt. 2.2) lit. a otrzymuje brzmienie:

 1. wycieranie na mokro powierzchni zmywalnych (przede wszystkim podłóg we wszystkich pomieszczeniach objętych przedmiotem zamówienia)

Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 907
z późn. zm.).Zamawiający przedłuża czas na składanie i otwarcie ofert.

Nowy termin składania ofert:                   18.11.2013r. godz. 0900

Nowy termin otwarcia ofert:                     18.11.2013r. godz. 1000

Pliki

Sortuj wg: ID | Nazwy | Pobrań | Daty dodania | Osoby wysyłającej | Autor | Ocena

Odpiwiedzi na pytania

Dodał:
admin
Data dodania:
12 Nov 2013
Rozmiar:
146.12 Kb
Pobrań:
10
Ocena:
Głosów:0

ogłoszenie o zamówieniu 05 11 2013

Dodał:
admin
Data dodania:
05 Nov 2013
Rozmiar:
64.01 Kb
Pobrań:
6
Ocena:
Głosów:0

Ogłoszenie o zmianie 12.11.2013.pdf

Dodał:
admin
Data dodania:
12 Nov 2013
Rozmiar:
37.59 Kb
Pobrań:
6
Ocena:
Głosów:0

Rozstrzygnięcie przetargu - skan

Dodał:
admin
Data dodania:
06 Dec 2013
Rozmiar:
633.89 Kb
Pobrań:
2
Ocena:
Głosów:0

SIWZ 05 11 2013.pdf

Dodał:
admin
Data dodania:
05 Nov 2013
Rozmiar:
1,238.35 Kb
Pobrań:
2
Ocena:
Głosów:0
Remository 3.53 uses technologies PHP, SQL, CSS, JavaScript
Tutaj jesteś:

Kontakt

Zespół Szkół
Gastronomiczno-Hotelarskich

Dyrektor: Tomasz Respondek
Wicedyrektor: Wiesława Paduch

ul. Karola Miarki 17
42-600 Tarnowskie Góry

tel/fax. (032) 285 38 61
e-mail: zsghtg@poczta.onet.pl

NIP: 645-12-20-451
REGON:

mapa - google maps

FILM PROMOCYJNY

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości